В Сърбия, хладилните камиони с бързоразвалящи се стоки отново преминават с приоритет през граничните пунктове

От полунощ на 15.05 към 16.05.2024 г., хладилните камиони, които превозват бързоразвалящи се стоки, отново получават предимство при преминаването през граничните пунктове на Сърбия. Митническата администрация на страната обяви, че след консултации с бизнеса е взето решение да се разреши на камионите, превозващи свежи плодове, зеленчуци, месо, гъби и цветя, да бъдат предпочитани при преминаването на границата.

През 25 април митническата администрация временно спира предимството за камионите, след като някои превозвачи твърдят, че използват системата за преминаване с предимство, за да пренасят и други стоки извън сезона на свежите плодове и зеленчуци, което предизвиква опашки.

Спекулации от експерти показват, че спирането на това предимство може да намали износа от страната и да доведе до загуби както за производителите, така и за икономиката като цяло. Митническата администрация призовава асоциациите на превозвачите да представят свои предложения до края на седмицата, за да бъде разискан и решен въпросът за приоритетното преминаване на границата за камионите, пренасящи бързоразвалящи се стоки.

#автосервиз #avtoservice #autoservice #диагностика #diagnostika #горивна и запалителна система #gorivna I zapalitelna Sistema #стартери #starteri #генератори #generatori #ходова част и трансмисия #hodova chast i transmisia #ремонт на двигател #remont na dvigatel #газови уредби #gazovi uredbi

Leave a Comment